Corona virus

Datum: 23 maart 2020
Betreft: Corona virus VERVOLG


Geachte gasten en eerste contact personen,


In aanvulling op ons eerdere schrijven van vandaag willen wij u voorzien van zoveel mogelijk
concrete informatie.


Binnen Huize Brandsen geldt een complete Lock down. Gasten, contactpersonen en
medewerkers zijn op de hoogte van het feit dat gasten op het eigen appartement moeten
verblijven, met gesloten deur.


Er is een speciaal Corona team samengesteld dat bestaat uit:
-  Carolien van der Bijl, wijkverpleegkundige niv 5
-  Mireille Frankena, verzorgende IG
-  Sandra van der Velden, kwaliteitscoordinator


Ieder heeft haar eigen taak. Denkt u hierbij aan het monitoren van de zorg aan de gasten,
plaatsen van bestellingen, dagelijks contact onderhouden met het team en locatiemanager,
versturen van brieven en informatie.


Er is een speciaal mail adres aangemaakt voor alle correspondentie omtrent het Corona virus;
corona@huizebrandsen.nl. Dagelijks wordt de mail box gelezen en worden vragen zo spoedig
mogelijk beantwoord. Er is een groepsapp aangemaakt binnen het Corona team om direct met
elkaar te kunnen communiceren.


Berichtgeving en/of nieuwe besluitvorming vanuit RIVM wordt verstuurd door directie van
Huize Brandsen.


Gelieve contact per telefoon zo veel mogelijk beperken aangezien de druk op de
zorgmedewerkers al groot genoeg is.


Ziekmeldingen van medewerkers verlopen via de locatiemanager. De locatiemanager
onderhoud zo nodig contact met arbodienst en GGD. Op dit moment zijn er nog geen
meldingen van het virus onder de medewerkers.


Medewerkers nemen om beurten pauze. Ook medewerkers houden 1,5 m afstand van elkaar.


Voorraad beheer wordt gecoördineerd door Carolien en Joke.


Externe disciplines (fysio, SRV, kapper, pedicures e.d.) zijn op de hoogte van de Lock down.
De EVV’ ers gaan de contacpersonen helpen te inventariseren welke gast welke boodschappen
nodig heeft en zullen de eerste contact persoon hiervan op de hoogte brengen. Wij willen
contactpersonen vragen niet alleen aan de hoognodige dingen te denken maar zeker ook aan
een tijdschrift, puzzelboek, iets lekkers, een kleurplaat van kleinkinderen, foto’s en bv
batterijen voor gehoorapparaatjes.
De contactpersoon kan de boodschappen bij de voordeur afgeven in een tas voorzien van een
briefje met de naam van de gast erop. Wij zorgen ervoor dat de juiste tas bij de juiste gast
terecht komt.


Er zijn gasten die zelfstandig beneden wassen. Ook dit is nu niet meer mogelijk. Wij hebben
een vraag uitstaan bij de wasserij om te kijken of zij tijdelijk voor die gasten kunnen wassen.
Mocht het zo zijn dat u dit niet wilt dan horen wij dat graag van u. Wellicht kan de
contactpersoon de was ophalen en terug brengen bij de voordeur (zoals net beschreven met
betrekking tot de boodschappen).
Het is voor ons helaas niet mogelijk om de was intern te organiseren voor deze gasten.
De verspreiding van de was van de gast naar de wasserij wordt gecoördineerd door onze
teamcoach huishouding, Babs Willemse.
“Onvoorziene was” (ongelukjes) worden wel intern door ons gewassen; wasmuntjes worden
dan middels een factuur ion rekening gebracht.


Wij zorgen voor extra contactmomenten voor de gasten en hun familie door te ondersteunen
op “ vaste” dagen en tijden. Dit houdt in dat we gasten helpen bij het contact leggen met de
eerste contactpersoon door bijvoorbeeld te assisteren bij het kiezen van een telefoonnummer
of te bellen via skype oid. Hiervoor is een schema opgesteld:
BG : ma tussen 11.00-14.00 uur
1e : di tussen 11.00 – 14.00 uur
2e : wo tussen 11.00 – 14.00 uur
3e : do tussen 11.00 – 14.00 uur


Donderdag en vrijdag gebruiken wij voor extra contactmomenten.


Wanneer wij een postla in het zorgkantoor hebben sturen wij automatisch de post door aan de
1e contactpersoon. Wanneer post normaal gesproken opgehaald wordt door een
contactpersoon, kunnen wij ook deze post tijdelijk (eens per week) aan de contactpersoon
doorsturen. Dit doen wij enkel op verzoek. Wij vragen de contactpersoon dan een mail te
sturen aan corona@huizebrandsen.nl.


Appartementen die op dit moment niet (meer) bewoond zijn, zijn ook niet toegankelijk voor
derden. De verbouwing ligt ook stil tot nader order. Noodzakelijke zorg (huisarts, GGD e.d.)
laten wij uiteraard wel binnen.


Wij hopen op voorhand zoveel mogelijk antwoord op uw vragen te hebben gegeven. Er zijn
vast nog zaken die niet benoemd zijn, schroom niet, mailt u gerust.


Met vriendelijke groet,
Het Corona team

 

 

Datum: 23 maart 2020
Betreft: Corona virus


Geachte gasten en eerste contact personen,

Gezien de hoeveelheid vragen die er binnenkomen omtrent het meenemen van de gasten /
familieleden en de vrijheidsbeperking voor de gasten binnen huize Brandsen kunnen wij u het
volgende melden:


Binnen Huize Brandsen geldt een complete Lock down ook m.b.t. de gasten.


Dit houdt in dat de gasten strikt op hun appartement moeten verblijven, deuren gesloten
houden en zich niet mogen bevinden bij andere gasten.


Het meenemen van uw familie lid (logeerpartij, wandeling naar buiten) is hierbij streng
verboden gezien de richtlijnen van het RIVM en het advies van de GGD.


Om alle vragen de komende periode zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden hebben wij
een Corona team samengesteld die dagelijks (maandag t/m vrijdag) uw mails zullen
beantwoorden.


Wij verzoeken u ook dringend om geen telefonisch contact op te nemen met Huize Brandsen
maar uw vraag te sturen naar corona@huizebrandsen.nl


Wij vragen nogmaals uw begrip in deze tijden.
 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 19 MAART

Per onmiddellijke ingang hebben wij moeten besluiten onze woonzorglocatie te sluiten voor bezoekers. Dit betekent dat alleen bewoners en medewerkers toegang hebben tot het gebouw.

 

Op dit moment is er nog geen verdenking van besmetting op Corona. Mede door sluiting voor bezoek doen wij al het mogelijke om risico op besmetting van bewoners, bezoekers en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Alleen voor bewoners die palliatieve zorg (stervensbegeleiding) krijgen, is bezoek mogelijk.

 

Wij realiseren ons dat dit besluit voor u en uw naaste ontzettend vervelend is. Zodra het mogelijk is, heffen we deze maatregel weer op. Op welke wijze wij omgaan met praktische zaken, zoals de was of het aanleveren van persoonlijke spullen, wordt u nader geïnformeerd.

 

De ontwikkelingen in ons land en wereldwijd met betrekking tot het coronavirus dwingen ons tot dit besluit. De bewoners van onze locatie behoort tot de hoogste risicogroep. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus) en de afspraken die landelijk gelden. Ons beleid passen we hier dagelijks op aan. Wij vragen u onze website te raadplegen voor de actuele stand van zaken binnen onze organisatie. 

 

We vragen uw begrip en medewerking dit beleid te respecteren en de maatregelen op te volgen. Wilt u dit bericht delen met anderen voor wie deze informatie van belang is.

 

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@huizebrandsen.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie van Huize Brandsen

 

 

Informatie 16 maart 2020

Wij willen u, mede naar aanleiding van de beslissingen van de overheid van gisteren met betrekking tot het Corona virus, op de hoogte stellen van de maatregelen die Huize Brandsen neemt. Huize Brandsen heeft een adviserende rol maar kan u geen verplichting opleggen. Wij mogen het bezoek niet weren aangezien u bij ons woont in een thuissituatie maar wij adviseren u dwingend gezien de landelijke maatregelen onderstaand strikt op te volgen:

 

Medewerkers

Er zijn op dit moment nog geen situaties bekend van medewerkers van Huize Brandsen die besmet zijn met het Coronavirus. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd en nauwlettend in de gaten gehouden. Medewerkers worden geïnformeerd over de te nemen en genomen maatregelen middels brieven, mails, groeps-app en intranet opdat elke medewerker bereikt wordt.
 

Activiteiten

ALLE activiteiten worden met ingang van vandaag, tot in elk geval 6 april, geannuleerd.

Gasten die gebruik maken van een zinvolle dagbesteding, binnen- of buitenshuis, worden daar waar mogelijk persoonlijk begeleid en geïnformeerd wanneer er wel een vorm van doorgang plaatsvind. Dit zijn de uitzonderlijke gevallen waarbij multidisciplinair gekeken wordt naar het welzijn van de gast. Hierin zal ook indien nodig familie betrokken worden.

 

Bezoek

Wij adviseren u dringend bezoek te beperken om uitbraak te voorkomen. Mocht u als bezoeker symptomen vertonen van griep, longklachten, verkoudheid en koorts dan verzoeken wij u NIET naar Huize Brandsen en de gast te komen.

 

Wij willen alle bezoekers vragen handen te wassen en te desinfecteren wanneer u binnen komt en wanneer u ons huis weer verlaat. Op diverse plekken in het huis hangen desinfectiepompen en zijn er voldoende papieren handdoekjes aanwezig. Ook hangen er op diverse plekken instructies, afkomstig van het RIVM, hoe besmetting voorkomen kan worden.

 

Schoonmaak

Er is extra aandacht voor de schoonmaak van openbare en sanitaire ruimtes. De schoonmaak van uw appartement blijft hierbij ook gehandhaafd maar zal volgens RIVM richtlijnen plaatsvinden.

 

Gasten

Er zijn op dit moment nog geen situaties bekend van gasten binnen Huize Brandsen die besmet zijn met het Coronavirus. Wij willen de kwaliteit van zorg continueren. Dit houdt in dat gasten de hoog nodige zorg blijven ontvangen van medewerkers van Huize Brandsen.

Gasten die onverhoopt het Corona virus krijgen kunnen geïsoleerd verpleegd worden op het eigen appartement aangezien elk appartement een eigen sanitaire voorziening heeft.

 

De informatiebijeenkomst over samenwerking Lyvore en Huize Brandsen op 25 maart komt te vervallen; verdere informatie hierover volgt

 

Kapper in huis

De kapsters die gebruik maken van de kapsalon op de 3e etage hebben aangegeven alle afspraken voor aankomende week af te zeggen. Gasten die een afspraak hadden worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Ons advies is, tot in elk geval 6 april, geen afspraak bij de kapper te maken.

 

Logeren

Wij bieden, tot in elk geval 6 april, geen logeergelegenheid aan.

 

Algemeen

Wij volgen de ontwikkelingen in ons land en de richtlijnen van het RIVM.

 

Wij vragen uw begrip en medewerking dit beleid te respecteren en de maatregelen op te volgen. Wij vragen u dit bericht te delen met anderen voor wie deze informatie van belang is.

 

Voor verdere actuele informatie kunt u terecht op www.rivm.nl/coronavirus.

Wij doen ons best u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

 

Informatie 13 maart 2020 betreffende de ontwikkelingen van het Corona virus.


Medewerkers
Er zijn op dit moment nog geen situaties bekend van medewerkers van Huize Brandsen die
besmet zijn met het Coronavirus. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd en nauwlettend in
de gaten gehouden.


Activiteiten
Na intern overleg hebben we besloten dat de activiteiten waarbij er gasten/bezoekers van
buitenaf komen tot nader order worden afgezegd.
Vooralsnog gaan de activiteiten “binnenshuis” gewoon door. Dit houdt in dat u van harte
welkom bent op dinsdag bij de crea middag, op woensdag ochtend bij de gym en op woensdag
middag bij de filmmiddag.
De koffie ochtend op maandag, de donderdagmiddag activiteit en de bridge middag gaan dus
NIET door.


Logeren
Aangezien wij niet kunnen voorspellen hoe de situatie zich ontwikkelt hebben wij ook besloten
ook tot nader order geen logeer gelegenheid aan te bieden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.


Bezoek
Voor het bezoek dat bij Huize Brandsen komt geldt dat wij op diverse plekken in het huis
desinfectiepompen hebben aangebracht en dat er voldoende papieren handdoekjes aanwezig
zijn. Ook hangen er op diverse plekken instructies, afkomstig van het RIVM, hoe besmetting
voorkomen kan worden. Houdt u er rekening mee dat ervan uit wordt gegaan dat één ziek
persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het
virus verspreidt. Wij willen u daarom vragen bezoek met ziekte symptomen te weren.
De klachten zijn verkoudheid of longklachten, en koorts, vergelijkbaar met gewone griep.
Volgens het RIVM dient u alleen contact op te nemen met de lokale GGD als u deze klachten
hebt én in één van de risicogebieden bent geweest óf de afgelopen 2 weken contact hebt
gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. In het overgrote deel van de gevallen blijft
het bij het coronavirus bij soortgelijke verschijnselen als bij een gewone griep.


Gasten
Een aantal gasten is extra kwetsbaar. Deze gasten zijn door de medewerkers van Huize
Brandsen in kaart gebracht en worden extra in de gaten gehouden. Denkt u hierbij aan gasten
met COPD of een ander luchtweg probleem.
Gasten die onverhoopt het Corona virus krijgen kunnen geïsoleerd verpleegd worden op het
eigen appartement aangezien elk appartement een eigen sanitaire voorziening heeft.


Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Namens de directie van Huize Brandsen

Informatie 10 maart 2020, betreffende het Corona virus


Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland
bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van
het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft de huisartsen geïnformeerd over de
maatregelen en handelswijze die huisartsen moeten uitvoeren. Bij een vermoeden van
het nieuwe coronavirus kan de GGD een monster afnemen om te laten testen op het
virus. Als een patiënt opgenomen moet worden, dan worden deze monsters in het
ziekenhuis afgenomen.
Voor u hebben we de belangrijkste informatie hieronder op een rij gezet:


Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan
dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is,
hoe meer hij het virus verspreidt.


Symptomen
•  Koorts (boven de 38 graden)
•  Met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.
De klachten zijn verkoudheid of longklachten, en koorts, vergelijkbaar met gewone griep.
Volgens het RIVM dient u alleen contact op te nemen met de lokale GGD als u deze
klachten hebt én in één van de risicogebieden bent geweest óf de afgelopen 2 weken
contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. In het overgrote deel
van de gevallen blijft het bij het coronavirus bij soortgelijke verschijnselen als bij een
gewone griep.


Besmetting voorkomen
Hoe kunt u het beste een verspreiding van virussen voorkomen?
•  Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog of mouw.
•  Was regelmatig uw handen met water en zeep.
•  Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij het snuiten van uw neus. Gebruik ze
eenmalig en gooi ze daarna in de vuilnisbak.
•  Geen handen schudden


Uiteraard zijn alle medewerkers geïnformeerd over voorgeschreven maatregelen middels
een brief en middels het interne berichten verkeer via het zorgdossier (ONS).
Medewerkers zijn extra alert op symptomen en weten wat te doen bij twijfel.
Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Namens de directie van Huize Brandsen

 

Huize Brandsen
Koningsweg 2

3743 EV Baarn

035 541 3055