KWALITEITSZORG

Uitkomst van het TVO

Huize Brandsen heeft een cliëntwaarderingsonderzoek laten uitvoeren met de CQindex.

In deze rapportage kunt u lezen hoe de thuiswonende cliënten van Huize Brandsen de zorg- en dienstverlening ervaren.   


In DEEL I worden in hoofdstuk 1 de visie op goede zorg, zoals vastgelegd in het kwaliteitsdocument 2013, en de Normen voor Goede Zorg weergegeven. Binnen de context van deze visie en normen vindt het cliëntwaarderingsonderzoek met de CQ-index plaats.   
Hoofdstuk 2 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index in Huize Brandsen. Beschreven wordt hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling zijn verlopen en de respons van het onderzoek wordt weergegeven. In hoofdstuk 3 staan op vraagniveau de uitkomsten van de raadpleging weergegeven, evenals de antwoorden op de open vragen ‘waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt’ en ‘wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt’. Deze antwoorden zijn door Facit gerubriceerd naar de thema’s uit het kwaliteitsdocument. Tot slot treft u in hoofdstuk 4 de indicatorscores aan.  


In DEEL II van deze rapportage worden de uitkomsten weergegeven in Top-2 Box scores op indicatorniveau en op vraagniveau en wordt de Facit prioriteitenmatrix gepresenteerd. Tevens worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Dit deel valt niet onder de richtlijnen van de CQ-index en om deze reden ook niet onder het accreditaat van Facit als CQI-meetbureau. We voegen dit deel echter graag aan onze rapportage toe, vanuit de overtuiging dat de informatie in dit deel uw organisatie van dienst kan zijn bij het maken van borgings- en verbeterplannen en het vasthouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Huize Brandsen.   

 

>>> Download de PDF met de gehele rapportage

Huize Brandsen
Koningsweg 2

3743 EV Baarn

035 541 3055