top of page

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsverslag 2021

Het kwaliteitsverslag over het jaar 2021 is gebaseerd op de evaluatie van de kwartaalverslagen en het kwaliteitsplan 2021.

De uitkomsten van de kwartaalverslagen worden intern gebruikt voor sturing en zowel intern als extern als verantwoording m.b.t. de werking en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsverslag wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

 

De onderwerpen in dit kwaliteitsverslag zijn geconformeerd aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 

Afgelopen jaar was een bewogen jaar. Naast het verscherpte toezicht van de IGJ heeft Huize Brandsen afscheid genomen van haar hoofdaannemer Lyvore wat inhoud dat Huize Brandsen per 1 januari 2021 zelf de zorginkoop (PGB aanvraag) voor bewoners met een WLZ indicatie aanvraagt.

Er hebben er veel veranderingen binnen Huize Brandsen plaatsgevonden. In dit verslag nemen wij u mee in de ontwikkelingen, de behaalde resultaten en de plannen voor aankomend jaar.

T.R.W. Kroes

Bestuurder Huize Brandsen

 

>>>  Zie bijlage met de gehele rapportage

huizebrandsen_2022 (3).jpg
bottom of page