top of page

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsverslag 2022

Input voor dit kwaliteitsverslag zijn de kwartaalverslagen en de evaluatie van het kwaliteitsplan 2022.

De uitkomsten van de kwartaalverslagen worden intern gebruikt voor sturing en zowel intern als extern als verantwoording m.b.t. de werking en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsverslag wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

De onderwerpen in dit kwaliteitsverslag zijn geconformeerd aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op een goede uitvoer van de veldnormen en de eisen die gesteld zijn in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 

Met de ontwikkeling van de hospitality binnen Huize Brandsen hebben we een mooie stap gezet in nog meer persoonsgerichte zorg voor onze bewoners.

Ook richten wij ons op het onderzoeken naar risico’s op alle fronten om deze weg te nemen en om onze kansen verder uit te breiden. Infectiepreventie staat meer op de kaart en ook op gebied van de Wet Zorg en Dwang zijn positieve stappen gezet.

Als bestuurder heb ik deze en andere ontwikkelingen van het afgelopen jaar van dichtbij meegemaakt. Er liggen nog een aantal uitdagingen op verschillende vlakken en we moeten zien vast te houden aan wat we al hebben bereikt.

Ik wil al onze bewoners en medewerkers bedanken voor het vertrouwen in deze mooie organisatie. Ik ben trots op de inzet van alle medewerkers want samen staan we dag en nacht klaar voor het welzijn van onze bewoners.

 

T.R.W. Kroes

Bestuurder Huize Brandsen

 

 

 

>>>  Zie bijlage met de gehele rapportage

huizebrandsen_2022 (3).jpg
bottom of page