KWALITEITSZORG

Eindrapportage van DEKRA inzake  HKZ certificering 2019

Samenvatting  

 

 

DEKRA Certification B.V. heeft een audit uitgevoerd bij Woon- Zorgflat Brandsen, BAARN op 4 juni 2019.

Bij aanvang van de audit hebben wij gesproken over wijzigingen met betrekking tot:

- de marktsituatie en klanten

- wet- en regelgeving - de organisatiestructuur - locatie(s) binnen het certificaat en het aantal medewerkers - processen en de processtructuur

- het beschreven managementsysteem

- de geldigheid van de huidige scope.

 

Het bespreken van deze onderwerpen heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen of wijzigingen in het auditprogramma of de auditagenda.

 

Als onderdeel van deze audit zijn ook maatregelen beoordeeld die voor de verbetering van tekortkomingen genomen zijn. Daarbij is aangetoond dat de tekortkomingen effectief zijn gecorrigeerd.

 

Tijdens de audit is de beschikbare informatie op basis van een steekproef beoordeeld. Van de organisatie wordt verwacht dat zij zelf afweegt in hoeverre de genoemde conclusies en verbetermogelijkheden ook voor niet beoordeelde onderwerpen van toepassing zijn.

 

Tijdens de audit is opgevallen dat de organisatie werkt conform de missie, visie en doelstellingen zoals omschreven in het 'Meerjarenbeleidsplan 2018-2020, 12-03-2018', KPI's heeft vastgesteld (Planning en control cyclus KPI's 2019 - inkoop eisen 2019 Lyvore, 7-5-2019) die op een structuele wijze worden gemeten. Deze informatie wordt als input gebruikt voor de jaarlijkse directiebeoordeling (Directiebeoordeling 2018, 27-05-2019). Het werken volgens de PDCA-cyclus is zowel in de directiebeoordeling als in de gevoerde gesprekken aantoonbaar terug te vinden. De verantwoordelijkheden van het KMS zijn vastgelegd, worden nageleefd en gedragen door de bestuurder van de organisatie waardoor het KMS van toegevoegde waarde is voor de organisatie.

 

Er zijn geen openstaande tekortkomingen (voor details zie Bijlage B

 

Conclusie:

Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015. Tijdens de audit is de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem aangetoond, in relatie tot de scope van de certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken, zoals die zijn beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020, 12-03-2018 en het Jaarplan 2019, 7-2-2019. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de directiebeoordeling.

 

Bewijsvoering voor deze constatering werd door de auditor gevonden uit de combinatie van documenten, registraties en waarnemingen.

 

Documenten, registraties en waarnemingen zijn alle opgenomen in de rapportage van DEKRA Certification B.V.. Zij vormen een combinatie van geheel om de uitspraak van conformiteit te rechtvaardigen.

 

Hiermee zijn ook de doelstellingen van de audit gerealiseerd, zoals die in de aankondiging van de audit zijn genoemd.

 

Wanneer aanvullings- of wijzigingsbladen voor deze normen zijn gepubliceerd, dan zijn deze bij de beoordeling gebruikt.

 

Sterke punten:

- De organisatie heeft in 2018 de nodige ontwikkelingen doorgemaakt qua mens- en mankracht wat, ondanks de inspanningen die dit heeft gekost, tot een positieve impuls en verbeteringen hebben geleid in de organisatie. Dit is duidelijk en aantoonbaar terug te zien en te horen tijdens de audit.