KWALITEITSZORG

Eindrapportage van DEKRA inzake  HKZ certificering 2021

DEKRA Certification B.V. heeft een audit uitgevoerd bij Woon- Zorgflat Brandsen, BAARN op 31 mei 2021, 7 juni 2021 en 14 juni 2021.

Tijdens de audit is opgevallen dat er veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. Er zijn nieuwe werkwijzen, structuren en processen ingericht t.b.v. de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de organisatie.

 

Conclusie:

Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015. Op grond van de auditresultaten wordt (her)certificatie voor HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015 aanbevolen. Tijdens de audit is de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem aangetoond, in relatie tot de scope van de certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken, zoals die zijn beschreven in het Ondernemingsplan Huize Brandsen 2021 - 20210428 defintief. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de directiebeoordeling. Bewijsvoering voor deze constatering werd door de auditor gevonden uit de combinatie van documenten, registraties en waarnemingen. Documenten, registraties en waarnemingen zijn allen opgenomen in de rapportage van DEKRA Certification B.V.. Zij vormen een combinatie van geheel om de uitspraak van conformiteit te rechtvaardigen. Hiermee zijn ook de doelstellingen van de audit gerealiseerd, zoals die in de aankondiging van de audit zijn genoemd.

Wanneer aanvullings- of wijzigingsbladen voor deze normen zijn gepubliceerd, dan zijn deze bij de beoordeling gebruikt.

Tijdens de audit zijn er 4 mogelijkheden voor verbetering aangegeven. Deze worden eind 2021, begin 2022 opgepakt.

 

Sterke punten:

− De organisatie heeft mede door de onder toezichtstelling IGJ prioriteiten moeten stellen op het gebied van de kwaliteit van de zorg in de organisatie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op de Stichting Woon-Zorgflat Brandsen in Baarn beëindigd per 3 mei 2021. Werkwijzen zijn gewijzigd en opnieuw ingericht. Het deskundigheidsniveau van medewerkers is aantoonbaar opgehoogd waardoor de zorg- en dienstverlening conform de geldende richtlijnen en kaders uitgevoerd wordt (en zo de veiligheid kan worden gegarandeerd). Er is duidelijkheid en een positieve sfeer in de organisatie.

− Door het weer zelf gaan koken speelt de organisatie nog meer in op de wensen en behoeften van de bewoners, zorgt voor gezonde, gevarieerde voeding en door de wekelijkse inbreng van een kok van buitenaf draagt de organisatie zorg voor voldoende deskundigheid, expertise, kennis en know-how. Met deze ontwikkeling kan de organisatie zich van andere zorgaanbieders onderscheiden!

>>> Zie bijlage voor de gehele rapportage