KWALITEITSZORG

Klachtenreglement, KIWOS-formulier en vertrouwenspersoon

Hoewel de directie en medewerkers van Huize Brandsen er alles aan zullen doen om uw zorg, behandeling en verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te maken, kan het gebeuren dat u een klacht, idee, wens, opmerking of een suggestie heeft.

 

Wat is “een klacht” en hoe kan deze worden opgelost?

Een klacht is te omschrijven als “ een uiting van onvrede” .

Indien u ontevreden bent over de zorg, dienstverlening of bejegening, is de meest wenselijke situatie dat u dit direct bespreekt met degene op wie uw onvrede betrekking heeft.

Voor gevallen waarin dit niet lukt of een gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u als gast, familie, bezoeker of medewerker gebruik maken van de klachtenregeling van Huize Brandsen/Riant Verzorgd Wonen

 

U kunt te allen tijde een KIWOS formulier (klacht, idee, wens, opmerking, suggestie) invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. De KIWOS brievenbus bevindt zich in de hal op de Begane Grond, nabij de entree.

 

Indienen van een klacht

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij:

  • een leidinggevende of de directie

  • De interne KIWOS commissie (middels het invullen van een KIWOS formulier)

  • De vertrouwenspersoon

  • Geschillencommissie  Riant Verzorgd Wonen 

 

Behandeling van klachten

De KIWOS formulieren worden behandeld door de interne KIWOS commissie. De interne KIWOS commissie bestaat uit de kwaliteitscoördinator en de manager bedrijfsvoering (en zonodig een betreffend afdelingshoofd). 

 

Vertrouwenspersoon

Binnen Huize Brandsen bestaat de mogelijkheid contact te hebben met een externe vertrouwenspersoon, iIndien u dit wenst, kunt u dit aangeven op het KIWOS formulier  Medewerkers kunnen direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de arbodienst (zie beheerselement “vertrouwenspersoon”).

 

  • De vertrouwenspersoon stelt u in de gelegenheid u klacht uiteen te zetten en verleent daarbij zo nodig ondersteuning

  • De vertrouwenspersoon geeft u informatie en voorlichting over de klachtenregeling en doet voorstellen voor een eventuele verdere aanpak.

  • De vertrouwenspersoon treedt bemiddelend op tussen klager en degene op wie de klacht betrekking heeft.

  • De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hem in het kader van zijn functie bekend is geworden.

Geschillen commissie via Riant verzorgd Wonen> geschilleninstantie EZA 2021

>>>Download het volledige Riant verzorgd Wonen Klachtenreglement

 

Wij hopen echter dat de klachten worden opgelost zonder gebruik te hoeven maken van formele regelingen.

 

De directie