KWALITEITSZORG

Persbericht 27 oktober

Persbericht Baarn dd. 27 Oktober 2020

 

Huize Brandsen is een prachtige locatie in Baarn waar mensen woonachtig zijn die ervoor
hebben gekozen om wat kleiner te gaan wonen. Zij kiezen hierbij voor een prettig en
comfortabel appartement, gecombineerd met de zorg en luxe die daarbij hoort. Voorbeelden
van dit laatste zijn een eigen keuken, kapper, muziekmiddagen, gezamenlijke bijeenkomsten
en aandacht voor de mens.


Maatschappelijk zien we dat mensen gelukkig steeds ouder worden maar dat dit tegelijkertijd
gepaard gaat met meer lichamelijke ongemakken en soms ook geestelijke achteruitgang.
Ook bij Huize Brandsen was deze tendens al een aantal jaren geleden zichtbaar.
Wij hebben toen besloten om onze bewoners zo lang mogelijk op alle vlakken te blijven
ondersteunen zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen tot op zeer hoge leeftijd. Het gaat
hier dus, in tegenstelling tot het alleen aanbieden van een luxe appartement, ook om fysieke
en mentale zorg ondersteuning.


Wij zijn nu al enige tijd bezig om een juiste balans te zoeken tussen zelfstandig wonen en de
vraag hoe wij onze bewoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun zorgbehoefte.
De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg en veiligheid hebben de laatste jaren
een hoge vlucht genomen en dit is goed voor de bewoners. Helaas hebben wij, ondanks de
uitzonderlijke hoge inzet van al onze medewerkers, nog niet het niveau bereikt dat voldoet
aan de veldnormen en kwaliteitskader verpleeghuiszorg, die zijn getoetst door de inspectie
voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ).


Het afgelopen half jaar heb ik als nieuwe bestuurder, samen met alle medewerkers, hard
gewerkt om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. En hoewel wij grote sprongen hebben
gemaakt in de verbetering van onze kwaliteit, is op een aantal onderdelen nog niet het
gewenste niveau bereikt. Als gevolg daarvan, heeft de IGJ besloten om Huize Brandsen gedurende 6 maanden onder verscherpt toezicht te stellen. In deze tijd gaan wij verder met de weg die we al waren ingeslagen. Namelijk, het verder verhogen van onze deskundigheid, kwaliteit, veiligheid en governance.


Zoals hierboven al vermeld, huren de bewoners bij Huize Brandsen een appartement om
zelfstandig, prettig en comfortabel te wonen. De ondertoezichtstelling heeft alléén betrekking
op de zorg die wordt geleverd aan de bewoners en dus niet op de appartementen en
bijbehorende diensten die het wonen prettiger maken.


Samen gaan wij onze zorg dienstverlening de komende 6 maanden naar een nóg hoger
niveau brengen, dat recht doet aan de woonomgeving van Huize Brandsen en aan alle eisen
die hieraan door de toezichthouders worden gesteld.


Rob Kroes
Raad van Bestuur Huize Brandsen

 

 

 

>>> Download de PDFvan rapportage