KWALITEITSZORG

Verslag 2019

Het kwaliteitsplan 2019 is geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn in dit verslag opgenomen en aangevuld met belangrijke input vanuit de kwartaalverslagen  die intern gebruikt worden voor sturing en zowel de interne als externe verantwoording m.b.t. de werking en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Er hebben mutaties plaatsgevonden op management en bestuurlijk niveau.

Aangezien de zorgaanbieder bezig is zelfstandig zorginkoop te doen is de keuze gemaakt om prioriteit te geven aan het opstellen van een ondernemingsplan in plaats van het opstellen van een kwaliteitsplan.

Het was met name vanwege het feit dat er meerdere mutaties hebben plaatsgevonden op bestuurlijk niveau een zeer bewogen jaar. Er zijn nieuwe medewerkers op (cruciale) managementfuncties  aangesteld wat met zich meebrengt dat er een herijking van het managementsysteem plaatsvindt. Er is een (nieuw) ondernemingsplan opgesteld waarin de missie, visie, strategie, beleid en doelstellingen op langere termijn worden weergegeven.

Wij danken de gasten en medewerkers voor hun vertrouwen in deze mooie organisatie en wij zijn trots op de inzet van de medewerkers die dag en nacht klaarstaan voor het welzijn van onze gasten.

 

T.R.W. Kroes

Bestuurder Huize Brandsen


>>> Download de PDF met de gehele rapportage