KWALITEITSZORG

Verslag 2020

Het kwaliteitsverslag over het jaar 2020 is niet zoals gebruikelijk gebaseerd op de evaluatie en uitkomsten van het kwaliteitsplan 2020 aangezien dat niet verschenen is.

 

In 2020 is er prioriteit gegeven aan het opstellen van een ondernemingsplan in plaats van een kwaliteitsplan. Dit heeft alles te maken met de ontvlechting met de hoofdaannemer dat eind 2020 gerealiseerd is.

 

Input voor dit kwaliteitsverslag zijn de kwartaalverslagen en het ondernemingsplan.

De uitkomsten van de kwartaalverslagen worden intern gebruikt voor sturing en zowel intern als extern als verantwoording m.b.t. de werking en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsverslag wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

 

De onderwerpen in dit kwaliteitsverslag zijn geconformeerd aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 

Afgelopen jaar hebben er veel veranderingen binnen Huize Brandsen plaatsgevonden. In dit verslag nemen wij u mee in de ontwikkelingen, de behaalde resultaten en de plannen voor aankomend jaar.

 

 

T.R.W. Kroes

Bestuurder Huize Brandsen

 

 

 


>>>Zie bijlage met de gehele rapportage