top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.

 

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door een aantal organisaties, waaronder ActiZ. Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. De Algemene Voorwaarden zijn hierop aangepast. Hieronder vindt u het algemeen deel en de bijzondere delen van de Algemene Voorwaarden:

Image by Emiel Molenaar
bottom of page