top of page

Kwaliteitszorg

Cliënttevredenheid 2023

In de maand juni/juli heeft een onafhankelijk bureau een Tevredenheidsonderzoek (TVO) onder onze bewoners uitgevoerd. Dit hebben wij gedaan met behulp van de 1e contactpersonen. Er zijn 33 contactpersonen benaderd en we hebben 12 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Dat komt neer op een responspercentage van 36,4%.

Er zijn 6 vragen die ook gesteld worden op ZorgkaartNederland in beeld gebracht en die ook verplicht zijn vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De totaalscore van Huize Brandsen is 7,6.

De NPS score is lager ten opzichte van vorig jaar en ook lager ten opzichte van andere huizen. Dit kan te maken hebben met de lage respons bij Huize Brandsen.

 

Punten die beter kunnen; “aandacht en betrokkenheid wisselen heel erg van persoon tot persoon”. “Het gemiddelde is goed maar er zijn onderlinge verschillen”. “Het duurt erg lang voor het bestuur reageert op gestelde vragen”.

 

Pluspunten die aangegeven zijn: “De inzet is lovenswaardig”. “De huishouding is prima”.

 


>>> Download het Cliënttevredenheidsonderzoek

 

Close-up van roze rozen
bottom of page