top of page

Kwaliteitszorg

Klachtenreglement, KIWOS-formulier
en vertrouwenspersoon

Hoewel het management en medewerkers van Huize Brandsen er alles aan zullen doen om uw zorg, behandeling en verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te maken, kan het gebeuren dat u een klacht, idee, wens, opmerking of een suggestie heeft. U kunt als bewoner, familie, bezoeker of medewerker te allen tijde een KIWOS formulier (klacht, idee, wens, opmerking, suggestie) invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. De KIWOS brievenbus bevindt zich in de hal op de Begane Grond, nabij de entree.

 

Wat is “een klacht” en hoe kan deze worden opgelost?

Klachten die betrekking hebben op de gedragingen (bejegening, servicegerichtheid, klantvriendelijkheid) van een medewerker van de zorgvoorziening of klachten over de woonzorgvoorziening of klachten over de nakoming van een verplichting of over een beslissing ten aanzien van de WZD (Wet Zorg en Dwang).

 

Een klacht is te omschrijven als “ een uiting van onvrede” . Indien u ontevreden bent is de meest wenselijke situatie dat u dit direct bespreekt met degene op wie uw onvrede betrekking heeft.

Voor gevallen waarin dit niet lukt of een gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u als bewoner, familie of medewerker gebruik maken van de klachtenregeling van Riant Verzorgd Wonen.

 

Indienen van een klacht

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij:

  • Een medewerker, leidinggevende of bij het management

  • De interne KIWOS commissie (middels het invullen van een KIWOS formulier)

  • De klachtencommissie van Riant Verzorgd Wonen

  • Landelijk erkende geschillencommissie (via Riant Verzorgd Wonen)

 

Behandeling van klachten

De KIWOS brievenbus wordt minimaal 1 x per week geleegd. De KIWOS formulieren worden behandeld door de interne KIWOS commissie. De interne KIWOS commissie bestaat uit de kwaliteitscoördinator en de manager bedrijfsvoering (en zonodig de betreffende teamcoach). Binnen 2 weken hoort u van de KIWOS commissie hoe uw klacht, idee, wens, opmerking of suggestie verder wordt behandeld. Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht, idee, wens, opmerking of suggestie wordt u in elk geval mondeling op de hoogte gesteld van het oordeel van de KIWOS commissie.

 

Vertrouwenspersoon

Binnen Huize Brandsen bestaat de mogelijkheid contact te hebben met een externe vertrouwenspersoon via Riant Verzorgd Wonen.

 

Registratie en evaluatie van klachten

Voor een goede afwikkeling van klachten (ideeën, wensen, opmerkingen of suggesties) is het nodig dat deze worden geregistreerd.

Alle ingevulde KIWOS formulieren worden per kwartaal geregistreerd. De registraties worden verwerkt in het kwaliteitsverslag en de directiebeoordeling. Dit verslag wordt gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg en diensten van Huize Brandsen.

 

Wij hopen echter dat de klachten worden opgelost zonder gebruik te hoeven maken van formele regelingen.

 

Management Huize Brandsen

>>>>Klachtenreglement - Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

>>>>Klachtenreglement RVW voorzieningen

>>>>Klachtenreglement RVW medewerkers

huizebrandsen_2022 (6).jpg
bottom of page