top of page

Riant Verzorgd Wonen

Huize Brandsen is aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen.

Riant Verzorgd Wonen is een Brancheorganisatie voor Kleinschalige  Particuliere Ouderenzorg


Op deze website vindt u een overzicht van kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Deze woonzorgvoorzieningen zijn zelfstandige ondernemingen, veelal opgezet en geleid door mensen die al  vele jaren  in de zorg werkzaam zijn.

In deze kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen kunnen mensen hun ‘normale’ levens­­stijl zoveel mogelijk continueren, maar in een omgeving waar alle nodige zorg en verpleging voorhanden is en waar de privacy en de individuele behoefte van de bewoner hoog in het vaandel staan.

De kracht van de bij Riant Verzorgd Wonen aangesloten woonzorgvoorzieningen ligt in het ‘maatwerk’ dat zij aan hun bewoners bieden. Uitgangspunt is dat de bewoner zoveel mogelijk de regie over zijn of haar leven blijft voeren, daarbij ondersteund door betrokken en deskundige medewerkers.

Breed aanbod
De aangesloten particuliere woonzorgvoorzieningen liggen verspreid door het land, sommige op het platteland, andere wat meer in een bebouwde omgeving.  Ook de doelgroepen lopen uiteen. Er zijn voorzieningen die zich in het bijzonder richten op dementerende bewoners, in andere huizen wonen vooral ouderen die lichamelijke verzorging nodig hebben.  Er zijn ook mogelijkheden voor echtparen.
Het aantal kamers of appartementen loopt globaal uiteen van 8 tot 25.

Direct plaats
Voor het actuele aanbod aan beschikbare appartementen, zowel voor tijdelijk als voor permanent verblijf kunt u terecht op de pagina “Beschikbaarheid“. Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk ook bellen of mailen.

Kwaliteit
De zorg die in de voorzieningen wordt geboden, voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt en wordt geleverd volgens een door het CIZ gestelde indicatie. Voor de geïndiceerde zorg kan men een beroep doen op de WLZ. De overige kosten komen voor rekening van de bewoner.
De mate van luxe (appartement, maaltijden, algemene voorzieningen) bepaalt voor een groot deel  het bedrag dat door de bewoner zelf wordt bijgedragen.

De aangesloten woonzorgvoorzieningen hebben een gezamenlijke onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Daarnaast is er een klachtencommissie en we zijn via de brancheorganisatie aangesloten bij een geschilleninstantie.

huizebrandsen (10).jpg
bottom of page