top of page

Dagbesteding

Op de begane grond is een ruimte speciaal ingericht waar bewoners kunnen verblijven die niet meer zelfstandig een goede dag invulling kunnen organiseren, die de regie en grip op het eigen leven dreigen te verliezen. Op deze wijze kan Brandsen de bewoners ook bij geestelijke en lichamelijke achteruitgang zo lang mogelijk de zorg bieden die zij nodig hebben, passend bij de missie en visie van Huize Brandsen.

Deelnemen aan de Dagbesteding zorgt voor structuur en houvast maar geeft bovenal een fijne invulling van de dag.

 

Er vinden verscheidene activiteiten plaats zoals koffiedrinken, gezamenlijk de krant lezen en allerlei geheugen spelletjes.

 

Het doel van de Dagbesteding is:

 • Begeleiding en zorg op maat bieden bij geestelijke, lichamelijke en/of sociale beperkingen

 • De activiteiten en begeleiding zijn gericht op de individuele deelnemer om behoefte aan structuur en een zinvolle daginvulling te bieden

 • Deelnemers krijgen hulp bij het voeren van de eigen regie

 • De verworven vaardigheden worden zo lang mogelijk in stand gehouden in een stabiele en veilige omgeving

 • Contacten met anderen, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen

 • Controle op voeding en vochtinname

 • Signalen van sociale, medische en psychische problemen

 • Eventuele hulp bij voeding, toiletgang en medicatie (mbv zorgmedewerkers)

 • Meer welzijn verlaagd de behoefte aan zorg

 • Ontlasting en ondersteuning van en voor de mantelzorger

 • Waarborging van levensbestendig wonen binnen Huize Brandsen

 

De aansturing ligt bij de Teamcoach Welzijn. Wanneer er bewoners in de Dagbesteding aanwezig zijn is er altijd toezicht van een medewerker Dagbesteding.

huizebrandsen_2022 (14).jpg
bottom of page