top of page

Kwaliteitszorg

Eindrapportage van DEKRA inzake  
HKZ certificering 2023

DEKRA Audit heeft een audit uitgevoerd bij Woon- Zorgflat Brandsen, BAARN op 19 juni 2023. ​

Tijdens de audit is opgevallen dat:

Huize Brandsen is een kleinschalige woonzorg voorziening waarbij directie, medewerkers en vrijwilligers, gemakkelijk aanspreekbaar zijn voor de cliënten, haar familie en mantelzorgers. Huize Brandsen de afgelopen periode veel geïnvesteerd heeft in het verbeteren van haar zorg en dienstverlening. Dit blijkt onder andere uit het vernieuwde voedingsconcept. Het kwaliteitsbeleid beschrijft context en stakeholders van Huize Brandsen, risico's en kansen worden benoemd. Er vinden kwaliteitsregistraties plaats van cliënten tevredenheid, meldingen en klachten, waar aantoonbaar opvolging wordt gegeven.

 

Tijdens de auditgesprekken zijn kwaliteit en bewustzijn onderwerpen van gesprek en geven de audittees blijk van betrokkenheid bij hun werkzaamheden. Huize Brandsen streeft een hoogwaardige woon-, werk en zorg omgeving na voor haar bewoners en medewerkers. ​

 

Conclusie:

Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015. Tijdens de audit is de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem aangetoond, in relatie tot de scope van de certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de management review. 

 

Sterke punten:

Huize Brandsen biedt echtparen de mogelijkheid samen te kunnen blijven wonen ook indien er zwaardere zorgvragen zouden zijn. Hiermee onderscheidt de organisatie zich van andere zorgaanbieders.

EVV’er gaat bij nieuwe cliënten mee op huisbezoek. Hierdoor bredere informatie voor de medewerkers over het verleden van de nieuwe bewoner en zijn woon/leef omstandigheden.

>>> Download het document

huizebrandsen_2022 (4).jpg
bottom of page