top of page

Financieel

Arrangementenoverzicht

Huize Brandsen biedt een full servicepakket bestaande uit diverse arrangementen waarbij comfort en kwaliteit de norm zijn.

Voor de verschillende arrangementen wordt een vaste maandelijkse bijdrage gevraagd waarbij arrangement 1 en 2 onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Hieronder leest u waar de maandelijkse bijdrage uit is opgebouwd.

 

1. Het woonservice-arrangement

Het arrangement bestaat uit:

 • Huur appartement
  De huur is afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement

 • Het gebruik van de algemene ruimtes zoals de Huiskamer, de bibliotheek en de tuin met diverse terrassen

 • De beschikbaarheid van een kapsalon

 • De beschikbaarheid van een logeerkamer

 • De beschikbaarheid van een wasruimte

 • De energie kosten (gas, water en elektriciteit)

 • Inboedel-en aansprakelijkheidsverzekering

 • Tv, telefoon-en internetaansluiting inclusief abonnement

 • De gemeentelijke heffingen en WOZ-belasting

 • Het onderhoud van de tuin

 • De schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes

 • Een beveiligingssysteem, een alarmeringssysteem en een oproepsysteem

 • De afval verwerking

 • De administratieve werkzaamheden

 

2. Het welzijns-arrangement

Het arrangement bestaat uit:

 • Drie maaltijden per dag, koffie-en thee rondes, een wekelijkse zuivelronde en een maandelijks boodschappenpakket (op verzoek en tegen betaling)

 • Diverse activiteiten en uitstapjes

 • Ondersteuning bij kleine onderhoudsklussen (tegen betaling)

 

3. Het zorgarrangement

Voor de uitvoering van de zorg zijn er 24/7 gediplomeerd zorgmedewerkers aanwezig.

Indien u zorg nodig heeft dient u te beschikken over een geldige zorgindicatie op PGB basis (zie informatie PGB).

Bij het aanvragen van de indicatie en het PGB wordt administratieve ondersteuning geleverd.

Iedereen in Nederland die persoonlijke of huishoudelijke zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de overheid. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) op basis van uw inkomen, vermogen en persoonlijke situatie.

Omdat in Huize Brandsen het wonen en de zorg gescheiden zijn betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.

Een rekenmodel kunt u vinden op www.hetcak.nl

 

4. Het zorghotel arrangement

Indien u moet revalideren na een operatie of indien uw mantelzorger er even tussen uit wil kunt u gebruik maken van het zorghotel arrangement.

De financiering hiervan gaat op dag basis en voor de te ontvangen zorg heeft u een geldige indicatie nodig.

Het welzijns-arrangement zit inbegrepen in de dagprijs (zie informatie zorghotel).

 

De schoonmaak van het eigen appartement wordt betaald vanuit een indicatie binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij het aanvragen van deze indicatie wordt tevens ondersteuning geleverd.

 

Naast bovenstaande arrangementen is het mogelijk om extra diensten in te kopen tegen meerkosten.

 

Denk hierbij aan:

 • Was- en stomerijservice

 • Telefoonkosten voor het buitenland en naar servicenummers

 • Portering van het eigen telefoonnummer

 • Persoonlijke begeleiding bij individuele uitstapjes

 • Extra zorg boven op de geïndiceerde zorg op basis van het geldende tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

 

Arrangement 1 en 2 worden middels automatische incasso bij u in geïnd.

U dient hiervoor de woon-service overeenkomst te ondertekenen.

Voor de geleverde zorg vragen wij u de zorg- en dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen.

Jaarlijks vindt er indexering plaats op basis van de landelijke indexeringstarieven.

huizebrandsen_2022 (15).jpg
bottom of page