FINANCIEEL

Huize Brandsen is een sfeervol woon-en zorghuis midden in het gezellige groene Baarn.

Hier geniet u van ruime appartementen, professionele zorg en een levendige sfeer.

Huize Brandsen biedt naast wonen en welzijn ook 24 uurs zorg.

U kunt in Huize Brandsen geheel zelfstandig wonen. Indien u zorg nodig heeft, omdat u geestelijk of lichamelijk niet zelfstandig kan wonen kunnen wij een zorgindicatie voor u aanvragen.

 

Kosten

Huize Brandsen biedt een full servicepakket voor wonen en welzijn waarbij comfort en kwaliteit de norm zijn.

Hiervoor rekenen wij een vaste maandelijkse bijdrage, bestaande uit de componenten ‘wonen” en “welzijn’.

In het overzicht in deze notitie leest u waaruit de maandelijkse kosten voor wonen en welzijn zijn opgebouwd.

Indien er aanvullend zorg nodig is leggen wij u uit hoe de financiering van de zorg in haar werk gaat.

 

Appartementen

De hoogte van de kosten van de appartementen zijn afhankelijk van de grootte en de ligging van de appartementen.

De kosten zijn inclusief het woonservice-arrangement en het welzijns-arrangement en exclusief het zorg-arrangement. Zie 3. Het zorg-arrangement.

Er is keuze uit een negental mogelijkheden voor het appartement.

1,2 en 3 kamer appartementen, voorzijde of achterzijde, met en zonder balkon.

Er is 1 pantry beschikbaar.

De prijzen variëren onderling.

 

 1. Het woon-arrangement

Het arrangement bestaat uit:

 • Huur appartement;

 • Gebruik algemene ruimtes van Huize Brandsen, zoals de huiskamer, de ontmoeting, de bibliotheek, terras en tuin;

 • Beschikbaarheid van een kapsalon-en een schoonheidssalon;

 • Energie kosten (Gas, water en elektriciteit);

 • Tv, telefoon-en internetaansluiting;

 • Gemeentelijke heffingen en WOZ-belasting

 • Tuinonderhoud;

 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes;

 • Videobewaking en/of alarmering;

 • Verwerken en afvoeren huisvuil;

 • Administratieve werkzaamheden.

 

 

 1. Het welzijns-arrangement

De welzijnsdiensten worden collectief geleverd en door alle bewoners afgenomen.

De welzijnsdiensten bestaan uit:

 • Maaltijden 3 maal daags bestaande uit ontbijt, warme maaltijd, thema maaltijden drinken, koffie-en thee rondes, een wekelijkse zuivelronde, een maandelijks boodschappenpakket (ruim assortiment);

 • De aanwezigheid van een was-en boodschappenservice;

 • Inboedel-en aansprakelijkheidsverzekering;

 • Schoonmaak van het eigen appartement*;

 • Gemeenschappelijke kranten en tijdschriften;

 • Uitgebreid aanbod van diverse activiteiten;

 • 2 maal per jaar een uitstapje buiten Huize Brandsen;

 • Individueel abonnement vaste telefoon, internet en televisie;

 • Ondersteuning bij kleine onderhoudsklussen;

 • Beschikbaarheid zorgoproepsysteem;

 • 24 uurs aanwezigheid van gekwalificeerde zorgmedewerkers;

 • De aanvraag van zorg en hulpmiddelen;

 • De aanwezigheid van een logeergelegenheid.

 

*Indien u beschikt over een Wlz-indicatie met de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis (MPT), dan worden de kosten voor het schoonmaken van het eigen appartement vergoed uit dit pakket. Indien u hier niet over beschikt dan vallen deze kosten onder het hierboven genoemde arrangement.

 

 1. Het zorgarrangement

Huize Brandsen levert met de eigen medewerkers de geïndiceerde zorgdiensten. De zorg wordt in onderling overleg in het zorgleefplan opgesteld en opgenomen in het elektronisch Cliënten Dossier.

Hiervoor beschikt u over een geldige indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Zorgverzekeringswet (Zvw).

De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz of Zvw.

 

Eigen bijdrage:

Indien u een eigen bijdrage heeft vanuit de Wmo of de Wlz, dan betaald u een eigen bijdrage. Dit geld ook als u voor PGB heeft gekozen. U moet de eigen bijdrage zelf betalen.

Mogelijk is een deel aftrekbaar van de belasting. De eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd.

 

 • Lage eigen bijdrage bij toepassing van MPT of PGB van maximaal € 899,80* per maand

 • Hoge eigen bijdrage van maximaal € 2.469,20* per maand

*prijspeil 2021

 

Alle bewoners van Huize Brandsen betalen de lage eigen bijdrage (er is sprake van scheiden wonen en zorg).

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de indicatie, uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Deze is echter voor de bewoners van Huize Brandsen nooit meer dan € 899,80 per maand.

 

 

 

 1. Aanvullende dienstverlening

              Een aantal diensten kunt u tegen meerkosten aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Was-kosten en stomerij diensten;

 • De huur van een elektrisch hoog-laag bed (ziektekostenverzekering betaald deze gedeeltelijk voor een vaste periode van 6 maanden);

 • Gesprekskosten telefoon buitenland en servicenummers

 • Persoonlijke begeleiding bij individuele uitstapjes.

 

Halfjaarlijks, of als er eerder aanleiding voor is, evalueren we de zorgdiensten. Indien nodig kan er een herindicatie aangevraagd worden door de verpleegkundige van Huize Brandsen. Zo blijft uw zorg afgestemd op uw zorgvraag.

Uiteraard kunt u, als u dat wilt, particulier extra zorg inkopen boven op de geïndiceerde zorg die wij leveren. Hiervoor hanteren wij het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

 

De woonkosten worden middels automatische incasso geïnt.

Jaarlijks vindt er een aanpassing plaats op de huur- en servicekosten op basis van de landelijke indexering.