top of page

Privacyverklaring

Voor welke doelen verwerkt Huize Brandsen persoonsgegevens?

Het is van belang om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en het contact goed te laten verlopen. Indien u contact met ons opneemt, via onze website, geeft u een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en emailadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. Wij zijn transparant en zorgvuldig over de manier, waarop we uw persoonsgegevens verwerken en deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met onze website bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. Wilt u de persoonsgegevens inzien, aanpassen, of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@huizebrandsen.nl. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken, om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Huize Brandsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. Wij blijven graag in contact over uw privacy, ook als u ergens niet tevreden over bent. U heeft overigens daarbij de mogelijkheid, om op grond van de privacywetgeving, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Huize Brandsen behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen en raadt u aan om regelmatig deze website te bezoeken.

wild Flowers
bottom of page